TURLØYPE

Rute 1 vist her i gult tar ca 4 timer å skritte.(for ryttere som har ridd før)

Nummerne er 4 av plassene vi besøker. De er beskrevet under

  1. Sundsvassdraget er utgangspunktet for turen. I Gøtelitjern møttes tømmer fra Langetjern og Bredtjern som ble fløtet gjennom Bretjernselva, ned Mortenfallet til Gøteli og derfra vidre til Remnevannet, Kverntjern- og til slutt ned en bratt renne til Kvernpølen i Aspern. Her omkom Karl Olai Karlsen fra Øhrskasene under fløting i 1908. I storflommen i 1928 røk Gøtelidammen og sopte elva ren for dammer og renner, men anlegget ble gjenoppbygd og var i bruk frem til 1950. Da ble det slutt på fløtinga. Skogsbilveier og biler ble en billigre løsning.
  2. Gøtelikoia er i dag ei jaktstue, og presenterer seg annerledes nå enn for 50 år siden da 5-6 skogsarbeidere kom inn våte og slitene etter en lang arbeidsdag. Da ble det matlaging tørking av tøy og kanskje noen reprasjoner av hestens seletøy.Karene lå i køyer rundt veggene. det var bygget stall til 4 hester her, men det fantes ikke noe avtrede for skogsarbeiderne. Skogen rundt koia fungerte som dass, og stedet fikk tilnavnet "dritt om kring"
  3. Stangebråten skole. I 1891 vedtok herredstyret i Aremark å leie skolerum til 12 ukers skole for stangebråten skolekrets. Prisen ble satt til 4 kr pr uke. Her var stemmested ved valget frem til 1963. Ved siste valg i 1963 var det bare 14 stemmebrettige igjen i kretsen.
  4. Tømmerrenna mellom Langetjern og gøtelitjern. Fra Langetjern til gøtelitjern gikk det tømmerrenne på hele 210m.                                                                                                                                                                            Vi besøker flere plasser på denne turen. Bla Nordre stangebråten og Søndre stangebråten hvor rennebom-kari bodde. Hun solgte mannen sin til ei svensk jente for en kvartrull tobakk og et par tretøfler.